Thông báo

Viện Bảo tồn di tích xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức dự kiến các khóa học bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ tu bổ di tích năm 2019, cụ thể như sau:

Viện Bảo tồn di tích xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức dự kiến các khóa học bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ tu bổ di tích năm 2019, cụ thể như sau:

1. Lớp Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích
- Đối tượng tham gia: các cán bộ quản lý, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng đang hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn, tu bổ di tích.
- Thời gian dự kiến:
+ Tại Hà Nội: 3 lớp, thời gian tháng 3/2019; tháng 7/2019 và tháng 9/2019
+ Tại TP Hồ Chí Minh: 2 lớp, thời gian tháng 4/2019 và tháng 10/2019

2. Lớp Đào tạo thợ chuyên ngành tu bổ di tích
- Đối tượng tham gia: thợ mộc chạm đang hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn, tu bổ di tích.
- Thời gian dự kiến:
+ Tại Hà Nội: 1 lớp, thời gian tháng 6/2019
+ Tại TP Hồ Chí Minh: 1 lớp, thời gian tháng 8/2019

3. Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích
- Đối tượng tham gia: các nhà sư trụ trì, thủ từ, thủ nhang, …những người đang trực tiếp trông coi, bảo vệ, chăm sóc các di tích, công chức văn hóa tại các địa phương.
- Thời gian dự kiến:
+ Tại TP Hồ Chí Minh: 1 lớp, thời gian tháng 4/2019 
+ Tại Hà Nội: 1 lớp, thời gian tháng 6/2019

4. Lớp Tập huấn, học tập kinh nghiệm nước ngoài về bảo tồn, tu bổ di tích 
- Đối tượng tham gia: các cán bộ quản lý, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng đang hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn, tu bổ di tích
- Thời gian dự kiến:
+ Tại Campuchia: 1 lớp, thời gian tháng 8/2019
+ Tại Myanmar: 1 lớp, thời gian tháng 11/2019

Địa chỉ liên hệ và gửi hồ sơ
- Phòng Tư liệu, Thông tin, Đào tạo - Viện Bảo tồn di tích 
Địa chỉ: số 489 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
Tel: 024.38544418 - 024.38548610 máy lẻ 302 hoặc 109
091.302.1684 (Ths. Huỳnh Phương Lan)
Email: daotao.tuboditich@gmail.com

Tin tức - sự kiện khác


GIỚI THIỆU VỀ VIỆN BẢO TỒN DI TÍCH

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VIỆN BẢO TỒN DI TÍCH

Đình làng Tây Đằng ở huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội, có thể là sự khởi đầu cho nhiều cuốn sách tương tự mà quý vị đang sở hữu

Với niên đại được xác định là thế kỷ 16, đình thuộc diện cổ xưa nhất trong toàn bộ di sản kiến trúc gỗ, trong số nhiều trăm ngôi đình được xếp hạng di tích cấp Quốc gia. Hơn thế nữa, đình hầu như nguyên vẹn so với thuở được dựng nên. Ngay cả những thành phần trang trí, - những gì dễ biến mất và dễ biến đổi, vẫn không hề suy chuyển.

Thông báo

Viện Bảo tồn di tích xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức dự kiến các khóa học bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ tu bổ di tích năm 2019, cụ thể như sau:

Sách mới: "KIẾN TRÚC ĐỀN VIỆT NAM QUA TƯ LIỆU VIỆN BẢO TỒN DI TÍCH" - TẬP 1

Viện Bảo tồn di tích trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn "KIẾN TRÚC ĐỀN VIỆT NAM QUA TƯ LIỆU VIỆN BẢO TỒN DI TÍCH" - TẬP 1 cùng lời tựa của GS.TS.KTS. Hoàng Đạo Kính: