Kỷ yếu hội thảo: Quy trình kỹ thuật trùng tu đền tháp chăm ở Mỹ Sơn. Qua trường hợp tu bổ, bảo tồn phế tích kiến trúc tháp E7 và nhóm tháp G

Kiến trúc đền tháp Chăm vẫn luôn là những bí ẩn hấp dẫn đối với các nhà nghiên cứu. Gần một thế kỷ qua, công việc trùng tu đền tháp Chăm từ người Pháp, Ba Lan, Italia, Việt Nam vẫn còn rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu, trao đổi thảo luận...

KỶ YẾU HỘI THẢO: QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRÙNG TU ĐỀN THÁP CHĂM Ở MỸ SƠN. QUA TRƯỜNG HỢP TU BỔ, BẢO TỒN PHẾ TÍCH KIẾN TRÚC THÁP E7 VÀ NHÓM THÁP G"
Kiến trúc đền tháp Chăm vẫn luôn là những bí ẩn hấp dẫn đối với các nhà nghiên cứu. Gần một thế kỷ qua, công việc trùng tu đền tháp Chăm từ người Pháp, Ba Lan, Italia, Việt Nam vẫn còn rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu, trao đổi thảo luận... 
Viện Bảo tồn di tích, sau thời gian dài hợp tác thực hiện trùng tu đền tháp Chăm ở Mỹ Sơn với nhà khoa học Ba Lan những năm 1980 - 1986, với đoàn chuyên gia Italia giai đoạn 2003-2013, và những hoạt động nghiên cứu, thực hiện tu bổ do Viện Bảo Tồn-Di Tích thực hiện giai đoạn 2011- 2015. Lần đầu tiên, một hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, và các nhà nghiên cứu Việt Nam đã được tổ chức vào cuối năm 2018.
Tập hợp các bài viết (Anh - Việt) được giới thiệu và công bố trong tập kỷ yếu này là các nghiên cứu chuyên sâu của các nhà khoa học, chuyên gia - hầu hết đều đã từng trực tiếp tham gia nhiều năm trong việc trùng tu đền tháp Chăm. Từ các vấn đề lý thuyết trong việc tiếp cận và kỹ thuật trùng tu đến các giải pháp...sẽ là tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu kiến trúc, nghệ thuật Champa cũng như các bạn đọc muốn tìm hiểu về nền kiến trúc nghệ thuật đặc sắc và bí ẩn này.
VIỆN Viện Bảo Tồn-Di Tích TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU.
Liên hệ: Phòng Tư liệu, thông tin, Đào tạo.
Viện Bảo tồn di tích.

Tin tức - sự kiện khác


GIỚI THIỆU VỀ VIỆN BẢO TỒN DI TÍCH

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VIỆN BẢO TỒN DI TÍCH

Đình làng Tây Đằng ở huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội, có thể là sự khởi đầu cho nhiều cuốn sách tương tự mà quý vị đang sở hữu

Với niên đại được xác định là thế kỷ 16, đình thuộc diện cổ xưa nhất trong toàn bộ di sản kiến trúc gỗ, trong số nhiều trăm ngôi đình được xếp hạng di tích cấp Quốc gia. Hơn thế nữa, đình hầu như nguyên vẹn so với thuở được dựng nên. Ngay cả những thành phần trang trí, - những gì dễ biến mất và dễ biến đổi, vẫn không hề suy chuyển.

Thông báo

Viện Bảo tồn di tích xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức dự kiến các khóa học bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ tu bổ di tích năm 2019, cụ thể như sau:

Sách mới: "KIẾN TRÚC ĐỀN VIỆT NAM QUA TƯ LIỆU VIỆN BẢO TỒN DI TÍCH" - TẬP 1

Viện Bảo tồn di tích trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn "KIẾN TRÚC ĐỀN VIỆT NAM QUA TƯ LIỆU VIỆN BẢO TỒN DI TÍCH" - TẬP 1 cùng lời tựa của GS.TS.KTS. Hoàng Đạo Kính: