Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án tu bổ tôn tạo Văn miếu Quốc Tử Giám (Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội)
Chủ trì Lê Thành Vinh
Người thực hiện
Năm thực hiện
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn Di tích
Thành phần Gồm 4 hồ sơ từ năm 1996-2000
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Phục hồi tôn tạo khu Thái học năm 1997
Quy cách 6 bản vẽ
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 V3958 Mat bang tong the
2 V3959 Mat bang ket cau mai
3 V3960 Cac mat bang tang 2
4 V3961 Cac mat bang tang 1
5 V3962 Cac mat cat
6 V3963 Cac mat dung va mat cat
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 6