Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khoa học
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khoa học Đình Thuận Hòa
Chủ trì Nguyễn Thị Hương
Người thực hiện
Năm thực hiện 2018
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ ảnh
Nhan đề Hồ sơ ảnh đình Thuận Hòa 2018
Quy cách 87 ảnh
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Ảnh 01. Toàn cảnh đình Thuận Hòa nhìn từ trên cao
2 Ảnh 02. Đình Thuận Hòa nhìn từ hướng Tây Nam
3 Ảnh 03. Đình Thuận Hòa nhìn từ hướng Đông Nam
4 Ảnh 04. Đình Thuận Hòa nhìn từ hướng Đông Bắc
5 Ảnh 05. Đình Thuận Hòa nhìn từ hướng Tây
6 Ảnh 06. Đại bái nhìn từ hướng Tây Nam
7 Ảnh 07. Đại bái nhìn từ hướng Đông Nam
8 Ảnh 08. Đại bái nhìn từ hướng Tây Bắc
9 Ảnh 09. Vì nóc gian giữa Đại bái 5D-5E
10 Ảnh 10. Vì nóc gian giữa Đại bái 8E-8D
11 Ảnh 11. Vì nóc gian giữa Đại bái 8D-8E
12 Ảnh 12. Vì nóc gian giữa Đại bái 5E-5D
«Trang 1 trên 8»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 88