Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khoa học đình Phúc Long (Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang)
Chủ trì Trần Quốc Tuấn
Người thực hiện
Năm thực hiện 2006
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ ảnh
Nhan đề Hồ sơ ảnh di tích đình Phúc Long: Hồ sơ ảnh (Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang) năm 2006
Quy cách 77 ảnh
Vị trí kho Tủ G11
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 1.Tong The Phia Truoc Khu Dinh Huong Tay-Nam
2 10.Mat Dung Hau Cung Huong Dong-Nam
3 11.Mat Dung Hau Cung Huong Tay-Bac
4 12.Mat Dung Hau Cung Huong Dong-Bac
5 13.Luong Long Chau Nhat Tren Bo Noc (Mat Truoc)- PCNT TK 20
6 14.Kim Noc Ben Huu (Mat Truoc) - PCNT TK 20
7 15.Goc Dao Phia Truoc Ben Huu - PCNT The Ky 20
8 16.Con So Phia Truoc Ben Ta - PCNT The Ky 20
9 17.Cua Gian Giua Cot Truc 4A-5A
10 18.Cuu Gian Ben Cot Truc 5A-6A
11 19.Bay Hien Cot Truc 2A ( Ma Ta) - PCNT The Ky 19
12 2.Nghi Mon Mat Dung Phia Ngoai Huong Tay-Nam
«Trang 1 trên 7»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 77