Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ thiết kế thi công chùa Chân Tiên (Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Chủ trì Phạm Hoài Nam
Người thực hiện
Năm thực hiện 2000
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn Di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tu bổ chùa Chân Tiên (Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) năm 2000
Quy cách 9 bản vẽ A4
Vị trí kho Tủ G2
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Chi tiet vi mai ha V4093
2 Mat cat vi con, noc V4096
3 V4090 Mat bang Nha Tho Phat
4 V4091 MB Mai
5 V4092 Chi tiet vi mai
6 V4094 Mat cat
7 V4095 Mat dung
8 V4097 Chi tiet cua
9 V4098 Mong chan tang da
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 9