Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ thiết kế kỹ thuật chùa Chân Tiên (Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Chủ trì Nguyễn Đình Huynh, Bùi Phương Nam, Phạm Thanh Quang,
Người thực hiện
Năm thực hiện 1993
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn Di tích
Thành phần 02 hồ sơ bản vẽ năm 1993,1998
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tu bổ chùa Chân Tiên (Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) năm 1993
Quy cách 11 bản vẽ A3
Vị trí kho Tủ C2
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Cai tao nha khach V4108
2 Cai tao nha khach V4109
3 MB hien trang nha khach V4106
4 MB hien trang V4099
5 MB nha trai V4105
6 MB tong the V4100
7 MB tong the V4101
8 MC nagng A-A hien trang nha khach V4107
9 MC nha Tao soan V4104
10 MD, MC A-A V4103
11 Nha bep, tao soan V4102
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 12