Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Luận chứng kinh tế kỹ thuật tu bổ tôn tạo chùa Cầu Đông (Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Chủ trì Lê Thành Vinh
Người thực hiện
Năm thực hiện 1993
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn Di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Luận chứng kinh tế kỹ thuật tu bổ tôn tạo chùa Cầu Đông (Hàng Đào, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)
Quy cách 17 bản vẽ
Vị trí kho Tủ C2
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 V4064 MB hien trang
2 V4065 MB Mai
3 V4066 MD hien trang
4 V4067 MC hien trang
5 V4068 MC hien trang
6 V4069 MC D_D
7 V4070 MC C_C
8 V4071 MC Hien trang hanh lang
9 V4072 So do khoanh vung bao ve
10 V4073 MB tong the ton tao
11 V4074 MD Ton tao Tam quan
«Trang 1 trên 2»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 18