Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khoa học
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khoa học đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang)
Chủ trì Nguyễn Thị Nga
Người thực hiện
Năm thực hiện 1996
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản dập
Nhan đề Hồ sơ bản dập di tích đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang) năm 1996
Quy cách 3 bản dập
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 B170
2 B171 Tue thu Binh ty manh xuan tan tao
3 B172 De nhat Kinh Bac
4 B173 Chu duoc cham khac o ke goc sau, hoi trai dinh
5 Bia
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 6