Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khoa học
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khoa học đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang)
Chủ trì Nguyễn Thị Nga
Người thực hiện
Năm thực hiện 1996
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ ảnh
Nhan đề Hồ sơ ảnh di tích đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang) năm 1996
Quy cách 50 ảnh
Vị trí kho Tủ G6
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 A174
2 A175 Muc luc anh
3 A176
4 A177
5 A178 Mat chinh dinh, truoc dot tu sua nam 1993
6 A179 Goc dinh mot ngay le hoi
7 A180 Cong dinh xay dung nam 1994
8 A181 Goc dao, moi lam lai nam 1994
9 A182 Mat dung huong tay
10 A183 Mat dung huong nam
11 A184 Chinh dien Ta Vu
12 A185 Chinh dien Huu Vu
«Trang 1 trên 5»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 51