Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khoa học
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khoa học đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang)
Chủ trì Nguyễn Thị Nga
Người thực hiện
Năm thực hiện 1996
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ bản vẽ di tích đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang) năm 1996
Quy cách 19bản vẽ
Vị trí kho Tủ G6
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 V151
2 V152
3 V153 Ban do vi tri dinh
4 V154 So do khu vuc bao ve di tich
5 V155 Mat bang tong the
6 V156 Mat bang nen
7 V157 Mat bang mai
8 V158 Mat dung huong tay
9 V159 Mat dung huong bac
10 V160 Mat cat A-A
11 V161 Mat cat B-B
«Trang 1 trên 2»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 20