Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát chùa Bối Khê (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)
Chủ trì Bùi Triệu Xạ
Người thực hiện Hồng Phú, Thu Khanh, Trọng Dũng
Năm thực hiện 1982
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ khảo sát Chùa Bối Khê kiến trúc họa tiết năm 1982
Quy cách 6 bản vẽ A1
Vị trí kho Tủ C2
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Hoa tiet (can chi) CBK135 V6798
2 Hoa tiet (can chi) CBK136 V6799
3 Hoa tiet (can chi) CBK137 V6800
4 Hoa tiet (can chi) CBK138 V6801
5 Hoa tiet (can chi) CBK139 V6802
6 Hoa tiet (can chi) CBK140 V6803
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 6