Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát chùa Bối Khê (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)
Chủ trì Bùi Triệu Xạ
Người thực hiện Hồng Phú, Thu Khanh, Trọng Dũng
Năm thực hiện 1982
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ khảo sát Chùa Bối Khê kiến trúc và họa tiết năm 1982, 1983
Quy cách 35 bản vẽ A1
Vị trí kho Tủ C2
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Bay goc 11 - 1982 CBK128 V6695
2 Bay hien - dau du 11 - 1982 CBK130 V6696
3 Bay hien 11 - 1982 CBK129 V6697
4 Bay hien H1 (1 - 1983) CBK131 V6731
5 Bay hien H1 (1 - 1983) CBK131
6 Be da - thuong dien 9 - 1983 CBK103 V6732
7 Be da - thuong dien 9 - 1983 CBK104 V6733
8 Be da - thuong dien 9 - 1983 CBK133 V6734
9 Chi tiet cat A-A 11 - 1983 CBK117 V6684
10 Chi tiet cat B-B 11 - 1983 CBK118 V6685
11 Chi tiet dau cung 11 - 1983 CBK120 V6686
12 Chi tiet dau cung 11 - 1983 CBK123 V6687
«Trang 1 trên 3»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 35