Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát chùa Bối Khê (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)
Chủ trì Bùi Triệu Xạ
Người thực hiện Hồng Phú, Thu Khanh, Trọng Dũng
Năm thực hiện 1982
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ khảo sát Chùa Bối Khê năm 1992
Quy cách 30 bản vẽ A2, A3
Vị trí kho Tủ C2
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 CBK1 Mat bang tong the 1982 V6780
2 CBK10 Chi tiet ket cau
3 CBK11 Trang tri vi noc phia Nam V6727
4 CBK12 Trang tri vi noc phia Bac V6726
5 CBK13 Ket cau va trang tri bay V6706
6 CBK14 V6721 Trang tri bay
7 CBK15 Trang tri bay
8 CBK16 Trang tri bay V6723
9 CBK17 V6705 Dau Du
10 CBK18 Trang tri van giong V6724
11 CBK19 V6725 Trang tri van giong
12 CBK2 Mat bang nen
«Trang 1 trên 3»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 30