Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát chùa Bối Khê (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)
Chủ trì Bùi Triệu Xạ
Người thực hiện Hồng Phú, Thu Khanh, Trọng Dũng
Năm thực hiện 1982
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ bản vẽ kiến trúc, họa tiết chùa Bối Khê (1982)
Quy cách 24 bản vẽ A2
Vị trí kho Tủ C2
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Bay goc G, Bay hien H 6 - 1982 CBK98 V6736
2 Bay goc G1, Dau du D 6 - 1982 CBK88 V6737
3 Bay goc G2, Bay hien H3 (6 - 1982) CBK97 V6738
4 Bay goc G3, Bay hien H4 (6 - 1982) CBK96
5 Bay H5, H6, Con K4 (6 - 1982) CBK95 V6740
6 Bay hien H1.H2 (6 - 1982) CBK86 V6741
7 Cat doc thuong dien CBK76 V6743
8 Chi tiet ket cau 6 - 1982 CBK99 V6760
9 Chi tiet mat dung 6 - 1982 CBK81 V6761
10 Con vi nach N2 CBK84 V6762
11 Dau du D5, D6 (6 - 1982) CBK93 V6764
12 Du 6 - 1982 CBK94 V6765
«Trang 1 trên 2»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 24