Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát chùa Bối Khê (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)
Chủ trì Bùi Triệu Xạ
Người thực hiện Hồng Phú, Thu Khanh, Trọng Dũng
Năm thực hiện 1982
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ khảo sát Chùa Bối Khê kiến trúc họa tiết năm 1982(3)
Quy cách 17 bản vẽ A1
Vị trí kho Tủ C2
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 CBK31 Mat bang mai (can muc) V6669
2 CBK32 Mat dung huong nam (can muc) 6 - 1984 V6806
3 CBK33 Vi noc (can muc) 11 - 1983 V6675
4 CBK34 Mat dung (can muc) 5 - 1984 V6673
5 CBK35 Bay hien HI (can muc) 1 - 1984 V6667
6 CBK36 Chi tiet ket cau (can muc) 5 - 1984 V6797
7 CBK37 Vi noc II (can muc) 6 - 1980 V6809
8 CBK38 Mat bang tong the (can muc) 6 - 1984 V6804
9 CBK39 Mat cat ngang (can muc) V6672
10 CBK40 Mat cat ngang (can muc) 5 - 1984 V6671
11 CBK41 Bay hien - dau du (can muc) 6 - 1984 V6666
12 CBK42 Dau du (can muc) 11 - 1982 V6668
«Trang 1 trên 2»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 17