Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát chùa Bối Khê (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)
Chủ trì Bùi Triệu Xạ
Người thực hiện Hồng Phú, Thu Khanh, Trọng Dũng
Năm thực hiện 1982
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ khảo sát Chùa Bối Khê kiến trúc họa tiết năm 1982(2)
Quy cách 26 bản vẽ A0
Vị trí kho Tủ C2
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 CBK48 Cong nach chua Boi Khe 4 - 1982 V6763
2 CBK49 Nha bia 5 - 1982 V6790
3 CBK50 Ngu mon 5 - 1982 V6789
4 CBK51 Nha bia 5 - 1982 V6791
5 CBK53 V6746
6 CBK54 V6747
7 CBK55 V6748
8 CBK56 Mat bang tong the chua 6 - 1982 V6781
9 CBK57 V6749
10 CBK60 Mat bang nen V6778
11 CBK61 V6750
12 CBK62 V6751
«Trang 1 trên 3»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 26