Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khoa học
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khoa học chùa Yên Viên (Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang)
Chủ trì Nguyễn Thị Xuân
Người thực hiện
Năm thực hiện 2010
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần Hố sơ ảnh, vẽ ,viết
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ viết
Nhan đề Hồ sơ viết di tích chùa Yên Viên: (Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang) năm 2010
Quy cách 42 trang A4
Vị trí kho Tủ G6
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 PAGE-Bia lot
2 PAGE-Bia
3 PAGE-Mucluc
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 4