Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án tu bổ tôn tạo đền Sóc Sơn (Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội)
Chủ trì Kts. Lê Thành Vinh
Người thực hiện Kts. Lê Thành Vinh, Kts. Phạm Thanh Quang, Vú Sơn
Năm thực hiện 1994
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện bảo tồn di tích
Thành phần 01 tập hồ sơ vẽ
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ thiết kế kỹ thuật đền Sóc Sơn đợt 2: Đền Mẫu (năm 1994)
Quy cách 22 bản vẽ
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Mặt bằng đền mẫu
2 Chi tiết vì nóc tiền đường đền Mẫu
3 Chi tiết cửa
4 Mặt bằng móng
5 Chi tiết móng đền Mẫu
6 Mặt bằng hệ thống thoát nước
7 Chi tiết cửa sổ, chi tiết rãnh thoát nước
8 Mặt bằng bố trí nội thất
9 Mặt cắt 3-3
10 Mặt cắt C-C
11 Mặt cắt A-A
12 Mặt bằng mái
«Trang 1 trên 2»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 22