Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khoa học
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khoa học đình, đền, chùa Phú Khê (xã Phú Khê, huyện Yên Thế, phủ Lạng Giang)
Chủ trì Kts. Nguyễn Quang Hưng
Người thực hiện Ths. Trần Thị Phương Dung
Năm thực hiện 2020
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần Hồ sơ viết, ảnh, vẽ
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ ảnh
Nhan đề Hồ sơ ảnh đình, đền, chùa Phú Khê năm 2020
Quy cách 100 ảnh
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Ảnh 1: Tổng thể di tích nhìn từ trên cao
2 Ảnh 10: Bia đá niên hiệu vua Thịnh Đức 4 (1656)
3 Ảnh 100: Vì nách sau mốc mọt nhiều
4 Ảnh 11: Bia đá niên hiệu vua Thịnh Đức 2 (1654)
5 Ảnh 12: Đình nhìn từ hướng Tây Nam
6 Ảnh 13: Mặt trước Đình hướng Tây
7 Ảnh 14: Mặt bên Đình hướng Bắc
8 Ảnh 15: Trang trí trụ biểu bên trái Đại bái hướng Tây
9 Ảnh 16: Trang trí tường hồi bên phải Đại bái hướng Nam
10 Ảnh 17: Lưỡng long chầu nhật giữa bờ nóc Đại bái
11 Ảnh 18: Lân trên bờ nóc phía bên phải Đại bái
12 Ảnh 19: Lân trên bờ nóc phía bên trái Đại bái
«Trang 1 trên 9»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 100