Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khoa học
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khoa học đình, đền, chùa Phú Khê (xã Phú Khê, huyện Yên Thế, phủ Lạng Giang)
Chủ trì Kts. Nguyễn Quang Hưng
Người thực hiện Ths. Trần Thị Phương Dung
Năm thực hiện 2020
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần Hồ sơ viết, ảnh, vẽ
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ viết
Nhan đề Hồ sơ viết đình, đền, chùa Phú Khê năm 2020
Quy cách 36 trang
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 PAGE-bia
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1