Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát Quán xóm Phú Thị (xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên)
Chủ trì KTS. Phạm Thanh Quang
Người thực hiện
Năm thực hiện 2008
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ ảnh
Nhan đề Hồ sơ khảo sát Quán xóm Phú Thị, 2008
Quy cách 5 ảnh
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Ảnh hiện trạng năm 2008 (1)
2 Ảnh hiện trạng năm 2008 (2)
3 Ảnh hiện trạng năm 2008 (3)
4 Ảnh hiện trạng năm 2008 (4)
5 Ảnh hiện trạng năm 2008 (5)
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 5