Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khoa học
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khoa học chùa Mã Vàng (Ngọc tảo, Phúc Thọ, Hà Nội)
Chủ trì Hoàng Minh Tú
Người thực hiện
Năm thực hiện 2008
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ vẽ Chùa Mã Vàng, năm 2008
Quy cách 32 bv
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Bìa
2 Mặt bằng, mặt đứng hướng Nam
3 Bìa hạng mục Tam quan, gách chuông
4 Mặt bằng nền
5 Mặt cắt A-A
6 Mặt cắt B-B
7 Mặt đứng trục 1-4
8 Mặt đứng trục A-D
9 Chi tiết vì nóc trục 2-B-C
10 Chi tiết vì nách trục 2 AB
11 Bìa hạng mục Tam bảo
12 Bìa lót
«Trang 1 trên 3»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 32