Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án quy hoạch phục hổi Chùa Hà (xã Định Trung, tx. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)
Chủ trì Đặng Khánh Ngọc
Người thực hiện
Năm thực hiện 2000
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Bản vẽ quy hoạch phục hồi Chùa Hà năm 2000
Quy cách 40 trang
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Bìa
2 Bản đồ kỹ thuật hạ tầng khu di tích
3 Mặt bằng thiết kế tổng quan nội VI phương án 2
4 Mặt bằng thiết kế tổng quan nội VI phương án 1
5 Mặt bằng mái nội VI khu di tích
6 Mặt bằng cột nội VI khu di tích
7 Mặt đứng chính, mặt cắt dọc nội VI khu di tích
8 Mặt bằng Tam bảo
9 Mặt đứng chính Tam bảo
10 Mặt bên Tam bảo
11 Mặt cắt 1 -1 Tam bảo
12 Bìa
«Trang 1 trên 4»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 40