Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án tu bổ tôn tạo nhà tù Phú Quốc (An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang)
Chủ trì Nguyễn Đình Toàn
Người thực hiện
Năm thực hiện 1997
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Bản vẽ thiết kế (CT: Nhà trưng bày) năm 1997
Quy cách 48 trang
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Bìa
2 Mặt cắt A-A
3 Mặt cắt B-B
4 Mặt cắt C-C
5 Mặt bằng, mặt cắt tầng 1,2,3
6 Chi tiết thang
7 Mặt bằng vs tầng 1,2 mặt cắt 1-1,2-2
8 Các mặt cắt
9 Các chi tiết
10 Chi tiết cửa đi
11 Chi tiết cửa đi
12 Phối cảnh ngoài nhà trưng bày
«Trang 1 trên 4»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 48