Profile details - Documents

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Dự án
Language Tiếng việt
Title Dự án tu bổ tôn tạo nhà tù Hỏa Lò ( Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Chair Nguyễn Đình Toàn, Trịnh Xuân Tuấn, Nguyễn Minh Vũ
Implementer
Year of implementation
Physical description
Origin Viện Bảo tồn di tích
Ingredient 9 bộ hồ sơ từ năm 1996-1998
Summary
Document details
Type Hồ sơ bản vẽ
Title Hồ sơ thiết kế tu bổ di tích nhà tù theo yêu cầu thẩm định dự toán của sở Xây dựng. Năm 1996
Specifications 38 tang
Warehouse location
Physical description
File list Yêu cầu
STT Image Description Request
1 Bìa
2 Mặt cắt 5-5 trục 9-10 (nhà giám thị - nhà B), mặt cắt 4-4 trục B-C4
3 Mặt bằng khu trại D-E
4 Mặt cắt 2-2 trục 10-15 (trại D và E)
5 Mặt cắt 3-3 trục B-C (trại D)
6 Chòi gác
7 Chòi canh
8 Chi tiết cầu thang
9 Mặt bằng tầng 1
10 Mặt cắt B-B trục 2-5 (trại N)
11 Mặt cắt trại nữ
12 Mặt bằng khu trại giam nữ - nhà N
«Trang 1 trên 4»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 38