Profile details - Documents

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Dự án
Language Tiếng việt
Title Dự án tu bổ tôn tạo nhà tù Hỏa Lò ( Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Chair Nguyễn Đình Toàn, Trịnh Xuân Tuấn, Nguyễn Minh Vũ
Implementer
Year of implementation
Physical description
Origin Viện Bảo tồn di tích
Ingredient 9 bộ hồ sơ từ năm 1996-1998
Summary
Document details
Type Hồ sơ bản vẽ
Title Hồ sơ hoàn công phần nội ngoại thất khu trưng bày bổ sung. Năm 1997
Specifications 86 trang
Warehouse location
Physical description
File list Yêu cầu
STT Image Description Request
1 Bìa
2 Giá đựng bằng di tích
3 Sơ đồ bố trí điện nhà A
4 Mặt bằng nội thất nhà B
5 Mặt cắt AA nhà B
6 Các mặt cắt nhà B
7 Tù đựng bản dập bia
8 Tủ đựng tài liệu
9 Nội thất nhà B
10 Các chi tiết
11 Sơ đồ bố trí điện nhà b
12 Bìa
«Trang 1 trên 8»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 86