Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án tu bổ tôn tạo nhà tù Hỏa Lò ( Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Chủ trì Nguyễn Đình Toàn, Trịnh Xuân Tuấn, Nguyễn Minh Vũ
Người thực hiện
Năm thực hiện
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần 9 bộ hồ sơ từ năm 1996-1998
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ hoàn công phần nội ngoại thất khu trưng bày bổ sung. Năm 1997
Quy cách 86 trang
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Bìa
2 Giá đựng bằng di tích
3 Sơ đồ bố trí điện nhà A
4 Mặt bằng nội thất nhà B
5 Mặt cắt AA nhà B
6 Các mặt cắt nhà B
7 Tù đựng bản dập bia
8 Tủ đựng tài liệu
9 Nội thất nhà B
10 Các chi tiết
11 Sơ đồ bố trí điện nhà b
12 Bìa
«Trang 1 trên 8»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 86