Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án tu bổ tôn tạo nhà tù Hỏa Lò ( Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Chủ trì Nguyễn Đình Toàn, Trịnh Xuân Tuấn, Nguyễn Minh Vũ
Người thực hiện
Năm thực hiện
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần 9 bộ hồ sơ từ năm 1996-1998
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ thiết kế nội thất khu trưng bày bổ sung di tích nhà tù Hỏa Lò. Năm 1997
Quy cách 64 trang
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Bìa
2 Chi tiết lỗ nhòm từ nhà nối D-E vào nhà E
3 Sơ đồ bố trí điện nhà nối D-E
4 Mặt bằng trại E
5 Trại E- Nội thất phục chế
6 Mặt cắt A-A trại E
7 Mặt cắt B-B trại E
8 Sơ đồ bố trí điện trại E
9 Mặt bằng nội thất trại giam Nữ
10 Nội thất trại N
11 Mặt cắt A-A trại giam nữ
12 Mặt bằng tầng 1
«Trang 1 trên 6»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 64