Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án tu bổ tôn tạo nhà tù Hỏa Lò ( Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Chủ trì Nguyễn Đình Toàn, Trịnh Xuân Tuấn, Nguyễn Minh Vũ
Người thực hiện
Năm thực hiện
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần 9 bộ hồ sơ từ năm 1996-1998
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Dự án khả thi đầu tu bổ, tôn tạo và phát huy tác dụng di tích nhà tù Hỏa Lò. Năm 1996
Quy cách 89 trang
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Bìa
2 Phần thuyết minh
3 Phần thuyết minh
4 Phần thuyết minh
5 Phần thuyết minh
6 Phần thuyết minh
7 Hiện trạng di tích
8 Bản thiết kế tổng thể nhà tù
9 Mặt bằng tổng thể hiện trạng
10 Mặt bằng hiện trạng tầng 1
11 Mặt cắt (1-1) hiện trạng trục
12 Bìa
«Trang 1 trên 8»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 89