Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án tu bổ tôn tạo làng cổ Đường Lâm (Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội)
Chủ trì Lê Thành Vinh
Người thực hiện
Năm thực hiện 2009
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ qua hoạch bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị làng cổ Đường Lâm. Năm 2009
Quy cách 31 bản vẽ
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Ban do quy hoach lang co Duong Lam nam 2009 (1)
2 Ban do quy hoach lang co Duong Lam nam 2009 (10)
3 Ban do quy hoach lang co Duong Lam nam 2009 (11)
4 Ban do quy hoach lang co Duong Lam nam 2009 (12)
5 Ban do quy hoach lang co Duong Lam nam 2009 (13)
6 Ban do quy hoach lang co Duong Lam nam 2009 (14)
7 Ban do quy hoach lang co Duong Lam nam 2009 (15)
8 Ban do quy hoach lang co Duong Lam nam 2009 (16)
9 Ban do quy hoach lang co Duong Lam nam 2009 (17)
10 Ban do quy hoach lang co Duong Lam nam 2009 (18)
11 Ban do quy hoach lang co Duong Lam nam 2009 (19)
12 Ban do quy hoach lang co Duong Lam nam 2009 (2)
«Trang 1 trên 3»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 31