Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án tu bổ tôn tạo KDT Hải Thượng Lãn Ông (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)
Chủ trì
Người thực hiện
Năm thực hiện 2004
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ viết
Nhan đề Báo cáo nghiên cứu khả thi
Quy cách 102 trang
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 PAGE-bia
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1