Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án tu bổ tôn tạo Phủ Tây Hồ (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội)
Chủ trì CT: Lê Thành Vinh
Người thực hiện
Năm thực hiện 2000
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tu bổ tôn tạo cụm di tích phủ Tây Hồ - đền Trâu Vàng. Năm 2000
Quy cách 41 trang
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Trang bìa
2 Mặt bằng kết cấu mái
3 Chi tiết trục D, E
4 Chi tiết trục C, F
5 Chi tiết vì nách
6 Chi tiết vì nóc
7 Mặt bằng, mặt đứng cửa
8 Mặt bằng, mặt đứng cửa
9 Chi tiết cửa sổ, chân tảng
10 Chi tiết con sô, kìm nóc
11 Bảng thống kê gỗ
12 Tổng thể thiết kế tôn tạo cảnh quan
«Trang 1 trên 4»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 41