Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án tu bổ tôn tọa Đền Lạc Long Quân - Âu Cơ Chu Hoá, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ)
Chủ trì Trần Quốc Tuấn
Người thực hiện
Năm thực hiện 2006
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Dự án đầu tư xây dựng đền thờ Lạc Long Quân tại KDT đền Hùng tỉnh Phú Thọ (câc bản vẽ). Năm 2006
Quy cách 52 trang
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Trang bìa
2 Sơ đồ bố trí cây tổng thể
3 Mặt cắt tổng thể
4 Mặt cắt tổng thể
5 Phối cảnh
6 Mặt bằng tổng thể định vị công trình
7 Mặt bằng đền thờ chính
8 Mặt đứng đền thờ chính
9 Mặt cắt đền thờ chính
10 Mặt cắt đền thờ chính
11 Mặt bằng bố trí nội thất đền thờ chính
12 Trang bìa
«Trang 1 trên 5»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 54