Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án tu bổ tôn tọa Đền Lạc Long Quân - Âu Cơ Chu Hoá, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ)
Chủ trì Trần Quốc Tuấn
Người thực hiện
Năm thực hiện 2002
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình đền thờ Âu Cơ - Lạc Long Quân.Phần việc: nội thất đền chính. Năm, 2002
Quy cách 30 trang
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Trang bìa
2 Mặt cắt B-B
3 Ngai thờ Âu Cơ, Lạc Long Quân
4 Khám thờ lạc hầu lạc tướng
5 Chi tiết cửa võng
6 Chi tiết Y môn
7 Chi tiết bát bửu
8 Mặt cắt nội thất hậu cung
9 Y môn, đại tự
10 Đại tự
11 Đại tự
12 Mặt bằng khu đền chính
«Trang 1 trên 3»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 31