Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ --- Lựa chọn ---
Nhan đề Dự án tu bổ tôn tọa Đền Lạc Long Quân - Âu Cơ Chu Hoá, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ)
Chủ trì CT: Hoàng Đạo Cương; TG: Nguyễn Việt Hoàng, Trần Quốc Tuấn
Người thực hiện
Năm thực hiện 2000
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Phương án thiết kế sơ bộ đền Lạc Long Quân - Âu cơ khu di tích lịch sử đền Hùng. Năm 2000
Quy cách 25 trang
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Trang bìa
2 Bìa
3 Mặt bằng tổng thể
4 Mặt cắt tổng thể
5 Mặt bằng, mặt đứng, mặt bên đền chính
6 Mặt cắt đền chính
7 Mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt nhà tả hữu vu
8 Mặt cắt qua 2 nhà tả hữu vu
9 Cổng ngoài Lạc Long Quân, Âu Cơ
10 Bản vẽ kết cấu khung
11 Ảnh
12 Trang bìa
«Trang 1 trên 2»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 20