Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án tu bổ tôn tọa Đền Nguyễn Thị Lộ (Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội)
Chủ trì Trần Quốc Tuấn
Người thực hiện
Năm thực hiện 2002
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Bản vẽ thiết kế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo năm 2002
Quy cách 20 trang
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Bìa
2 Mặt sau hậu cung, mặt bên đền
3 Chi tiết vì tiền đường
4 Chi tiết cửa chính
5 Chi tiết cửa sổ S1
6 Chi tiết bờ nóc, bờ chảy
7 Mặt đứng thành bậc
8 Chi tiết tường rào
9 Mặt bằng kết cấu mái hậu cung
10 Mặt bằng móng
11 Bảng thống kê thép
12 Trích lục bản đồ
«Trang 1 trên 2»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 21