Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát Đình Đạm Xuyên (Xã Tiền Châu, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc)
Chủ trì Tiến sĩ Tạ Quốc Khánh
Người thực hiện
Năm thực hiện 2019
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ ảnh
Nhan đề Hồ sơ ảnh Đình Đạm Xuyên, 2019
Quy cách 12 ảnh và 1 bản vẽ
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Toàn cảnh đình Đạm Xuyên
2 Vì nóc tòa Hậu cung
3 Ban thờ ở Hậu cung
4 Bia đá
5 Không gian phía trước đình
6 Biển giới thiệu di tích
7 Mặt trước Đại đình
8 Mặt bên Đại đình
9 Mặt sau Đại đình
10 Vì nóc tòa Đại bái
11 Vì nách tòa Đại bái
12 Minh văn trên dạ câu đầu
«Trang 1 trên 2»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 13