Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát Đền Ngô Miễn (Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc)
Chủ trì Tiến sĩ Tạ Quốc Khánh
Người thực hiện
Năm thực hiện 2019
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ ảnh
Nhan đề Hồ sơ ảnh Đền Ngô Miễn, 2019
Quy cách 24 ảnh và 1 bản vẽ
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Toàn cảnh đình nhìn từ trên cao
2 Vì nóc đại bái, gian bên trái
3 Vì nách đại bái
4 Con chồng vì nách đại bái
5 Vì chái đại bái
6 Vì nóc hậu cung, gian thờ
7 Vì nóc gian hồi phải, hậu cung
8 Vì nóc gian hồi trái, hậu cung
9 Vì chái bên phải hậu cung
10 Thượng lương đại bái
11 Bát hương, PCNT thế kỷ.....
12 Bia đá tên di tích
«Trang 1 trên 3»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 25