Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát Đền Thờ Ngô Tướng Công (Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc)
Chủ trì Tiến sĩ Tạ Quốc Khánh
Người thực hiện
Năm thực hiện 2019
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ ảnh
Nhan đề Hồ sơ ảnh Đền Thờ Ngô Tướng Công, 2019
Quy cách 8 ảnh và 1 bản vẽ
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Toàn cảnh đình nhìn từ trên cao
2 Mặt trước đền
3 Mặt bên đền
4 Vì mái bên phải
5 Vì mái bên trái
6 Thượng lương
7 Ban thờ Bác Hồ
8 Bảng xếp hạng di tích
9 ĐỀN THỜ NGÔ TƯỚNG CÔNG 3_1
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 9