Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khoa học
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khoa học chùa Mía (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội)
Chủ trì Phạm Huyền Trang
Người thực hiện
Năm thực hiện 2018
Mô tả vật lý
Xuất xứ
Thành phần Hồ sơ viết, vẽ, ảnh, đĩa CD
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ ảnh
Nhan đề Hồ sơ ảnh chùa Mía năm 2018
Quy cách 94 ảnh
Vị trí kho Tủ G6
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 01.TỔNG THỂ CHÙA MÍA NHÌN TỪ HƯỚNG NAM
2 02.TỔNG THỂ CHÙA MÍA NHÌN TỪ HƯỚNG TÂY
3 03.ĐƯỜNG LÀNG BÊ TÔNG PHÍA TRƯỚC CHÙA MÍA
4 04.SÂN PHÍA TRƯỚC TIỀN ĐƯỜNG NGOẠI
5 05.CỔNG CHÙA NHÌN TỪ HƯỚNG NAM
6 06.CỔNG CHÙA NHÌN TỪ HƯỚNG BẮC
7 07.CỬA PHẨM LIÊN HOA NHÌN TỪ HƯỚNG NAM
8 08.MẶT ĐỨNG TAM QUAN NHÌN TỪ HƯỚNG NAM
9 09.MẶT BÊN TAM QUAN HƯỚNG ĐÔNG
10 10.MẶT BÊN TAM QUAN HƯỚNG TÂY
11 11.TƯỜNG ĐÁ ONG TAM QUAN
12 12.ĐẦU BẢY 4B TAM QUAN
«Trang 1 trên 9»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 99