Profile details - Documents

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Hồ sơ khoa học
Language Tiếng việt
Title Hồ sơ khoa học chùa Mía (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội)
Chair Phạm Huyền Trang
Implementer
Year of implementation 2018
Physical description
Origin
Ingredient Hồ sơ viết, vẽ, ảnh, đĩa CD
Summary
Document details
Type Hồ sơ bản vẽ
Title Hồ sơ vẽ chùa Mía năm 2018
Specifications 37
Warehouse location Tủ G6
Physical description
File list Yêu cầu
STT Image Description Request
1 00.SƠ ĐỒ VỊ TRÍ, ĐƯỜNG ĐI ĐẾN DI TÍCH
2 01.MẶT BẰNG TỔNG THỂ
3 02.MẶT TỔNG THỂ KHU NỘI TỰ
4 03.MẶT CẮT A - A
5 04.MẶT ĐỨNG NHÌN TỪ HƯỚNG TÂY
6 05.MẶT BẰNG NỀN
7 06.MẶT BẰNG SÀN
8 07.MẶT ĐỨNG TRỤC 1 - 6
9 08.MẶT ĐỨNG TRỤC A - F
10 09.MẶT CẮT A - A
11 10.MẶT BẰNG
12 11.MẶT ĐỨNG TRỤC 1-10 VÀ MẶT CẮT A-A
«Trang 1 trên 4»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 38