Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án tu bổ tôn tạo đền Sóc Sơn (Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội)
Chủ trì Kts. Lê Thành Vinh
Người thực hiện Kts. Lê Thành Vinh, Kts. Phạm Thanh Quang, Vú Sơn
Năm thực hiện 1994
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện bảo tồn di tích
Thành phần 01 tập hồ sơ vẽ
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật đền Sóc Sơn đợt 2: Đền Mẫu (năm 1994)
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1