Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khoa học
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khoa học đình, đền, chùa Phú Khê (xã Phú Khê, huyện Yên Thế, phủ Lạng Giang)
Chủ trì Kts. Nguyễn Quang Hưng
Người thực hiện Ths. Trần Thị Phương Dung
Năm thực hiện 2020
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần Hồ sơ viết, ảnh, vẽ
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Hồ sơ ảnh đình, đền, chùa Phú Khê năm 2020
Hồ sơ bản vẽ đình, đền, chùa Phú Khê năm 2020
Hồ sơ viết đình, đền, chùa Phú Khê năm 2020
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 3