Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án tu bổ tôn tạo Khu di tích Cố Đô Huế (P. Thuận Thành, tp. Huế, t. Thừa Thiên Huế)
Chủ trì
Người thực hiện Phạm Thanh Quang, Nguyễn Thế Đại, Hoàng Tuấn, Vũ Hữu Minh, Nguyễn Đình Toàn, Bùi Triệu Xạ, Chiêm Ngu
Năm thực hiện
Mô tả vật lý
Xuất xứ
Thành phần
Tóm tắt 17 bộ hồ sơ các năm 1982,1978,1996,1997,1998,1981,1999,2000
Danh sách tài liệu
Bản vẽ khảo sát, tu sửa phục hồi Xung Khiêm Tạ. Năm 1986,1987
Bảo tồn và tu bổ Thế Miếu tại Huế (Từ 14/12/1997 - 31/3/1998) Tiếng Việt và tiếng Anh
Hồ sơ dự án trùng tu bảo tồn tổng thể di tích Thế Miếu (Đại Nội Huế) .Năm 2000
Hồ sơ hiện trạng và thiết kế phục hồi Thái Bình Lâu. Năm 1987
Hồ sơ thiết kế phục hồi Thái Bình Lâu (Tiền doanh, Hậu doanh). Năm 1987
Bản vẽ thiết kế mặt bằng Sân Đại Triều Nghi. Năm 1996
Bản vẽ thiết kế kỹ thuật Nhà Vườn Huế. Năm 1996
Nghệ thuật tạo cảnh trong Lăng Tự Đức. Năm 1996
UNESCO Huế hồ sơ tu sửa Dũ Khiêm Tạ , Lăng Tự Đức.Năm 1986
Các bài phát biểu trong Hội nghị báo cáo khoa học về trùng tu di tích Hữu tùng tự - lăng Minh Mạng. Năm 1997
Hồ sơ khảo sát lăng Minh mạng (bản vẽ của các chuyên gia Nhật Bản). Năm 1997
Bản vẽ ký họa hiện trạng, mặt bằng Tam Quan, Nhà Bia, Đại Hồng Môn, Minh Lâu, Lăng Minh Mạng. Năm 1996
«Trang 1 trên 2»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 17