Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án tu bổ nâng cấp nhà thờ Phú Nhai (xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định)
Chủ trì Hoàng Đạo Cương
Người thực hiện
Năm thực hiện 2002
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Hồ sơ bản vẽ nhà thờ Phú Nhai. Năm 2000
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1