Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Tự Khoát (thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội)
Chủ trì Lê Văn Hưởng
Người thực hiện
Năm thực hiện 1994
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần 01 hồ sơ viết
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Hồ sơ thiết kế tu bổ phục hồi chùa Tự Khoát, năm 1994
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1