Profile details

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Dự án
Language Tiếng việt
Title Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Tự Khoát (thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội)
Chair Lê Văn Hưởng
Implementer
Year of implementation 1994
Physical description
Origin Viện Bảo tồn di tích
Ingredient 01 hồ sơ viết
Summary
Document list
Hồ sơ thiết kế tu bổ phục hồi chùa Tự Khoát, năm 1994
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1