Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khoa học
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khoa học chùa Mía (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội)
Chủ trì Phạm Huyền Trang
Người thực hiện
Năm thực hiện 2018
Mô tả vật lý
Xuất xứ
Thành phần Hồ sơ viết, vẽ, ảnh, đĩa CD
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Hồ sơ ảnh chùa Mía năm 2018
Hồ sơ vẽ chùa Mía năm 2018
Hồ sơ viết báo cáo tổng kết chùa Mía năm 2018
Hồ sơ viết chùa Mía năm 2018
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 4