Profile details

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Hồ sơ khoa học
Language Tiếng việt
Title Hồ sơ khoa học chùa Mía (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội)
Chair Phạm Huyền Trang
Implementer
Year of implementation 2018
Physical description
Origin
Ingredient Hồ sơ viết, vẽ, ảnh, đĩa CD
Summary
Document list
Hồ sơ ảnh chùa Mía năm 2018
Hồ sơ vẽ chùa Mía năm 2018
Hồ sơ viết báo cáo tổng kết chùa Mía năm 2018
Hồ sơ viết chùa Mía năm 2018
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 4